Vårläger Sonnarp 2019

Äventyr och kompisar!

Välkommen till Furulunds scoutkår!

Bli scout nu

Välkommen till ett nytt scoutår!

Pandemin gör att Furulunds scoutkår anpassar terminsstarten något för Spårarna (barn i åk. 2 och 3) som börjar terminen med ett helgmöte söndag 14 februari. Spårarnas vanliga torsdagsmöten börjar först 4 mars.

Övriga avdelningar börjar terminen med främst digitala möten. Se info från respektive avdelning.

Löpande info om evenemang och aktiviteter hittar du på vår Facebooksida.

 

Nyheter