Kallelse till kårstämma

13 februari, 2023 av Christofer Hagstedt

Kallelse till årsmöte för Furulunds scoutkår
Härmed inbjuds alla medlemmar till årsmöte i scoutkåren.

Tid och plats
Tisdagen den 14/3 2023 kl. 18.00

I matsalen på Ljungenskolan Möllegatan 7 i Furulund

Kallelse och förslag på föredragningslista hittar du i den länkade filen.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28/2.

Vi ses!
Styrelsen

Kallelse och dagordning