Kallelse till årsmöte för Furulunds scoutkår 2021

23 januari, 2022 av Christofer Hagstedt

Härmed inbjuds alla medlemmar till årsmöte i scoutkåren.

Tid och plats
Tisdagen den 8/3 2022 kl. 18.30

Styrelsen återkommer senast 2 veckor innan stämman hur mötet genomförs på bästa sätt med tanke på Corona rekommendationerna.

Förslag på föredragningslista bifogas inbjudan.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16/2.

Vi ses!

Styrelsen

Kallelse och dagordning
Kallelse årsstämma 2022